Loading

คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์

สำหรับน้องๆ สายศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส หรือเตรียมสอบ PAT 7.1 DELF หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจภาษาฝรั่งเศส

Our Courses

Coming Soon ...

{{ course.name }}

{{ course.short_description }}

ผู้สอน และ ทีมวิชาการ


พี่เก้า ศุภชัย

  ประวัติการศึกษา

  • ศิลป์ภาษา-ฝรั่งเศส โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และสอบได้คะแนน PAT 7.1 (ความถนัดภาษาฝรั่งเศส) สูงสุดของประเทศรอบ 2/54
  • อักษรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม) และเป็นนิสิตในโครงการพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการแปล ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทุนมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมในโครงการนำร่องพัฒนานักอักษรศาสตร์รุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เกรดเฉลี่ย 4.00)
  • ผ่านการทดสอบทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับสูง C1
  • สอบผ่านใบเป็นกรรมการสอบและผู้ตรวจข้อสอบวัดระดับทางภาษาฝรั่งเศสตามมาตรฐานยุโรป (DELF) ระดับ A1-A2 ได้รับการรับรองจาก France Education International

  ประวัติการทำงาน

  • ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
  • ครูพิเศษสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสให้แก่โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนราชินี โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนอัมพรไพศาล โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โรงเรียนราชวินิต บางเขน ฯลฯ
  • ผู้บรรยายในหัวข้อ « Donner des cours particuliers : parcours professionnel et stratégies d'enseignement de français » ในรายวิชา 413 233 Teaching French As a Foreign Language ในปี 2562-2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
  • ผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศสบนแพลตฟอร์มออนไลน์เว็บไซต์ veoonline, boostup.in.th, edumall และ tutorme (Mono Production Co.,Ltd.)
  • ผู้ช่วยวิจัยโครงการทางภาษาศาสตร์และการแปลที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผู้แปลภาพยนตร์ฝรั่งเศสเรื่อง Elle (2016)
  • ผู้เขียนหนังสือรู้ทัน PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศสจัดจำหน่ายทั่วประเทศ, หนังสือเก่งศัพท์ฝรั่งเศส 3,000 คำภายใน 30 วันและหนังสือ SMART ENGLISH สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษและเตรียมสอบ GAT-9 วิชาสามัญ
  • ล่ามภาษาฝรั่งเศสให้กับศาลจังหวัดสมุทรปราการและสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • นักข่าวภาษาอังกฤษ เขียนคอลัมน์ลงในวารสารภาษาอังกฤษของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (The Gazette of Chulalongkorn University)
  • นักแปลภาษาฝรั่งเศส-ไทยให้กับนิตยสาร L'Officiel Hommes (L'Optimum)
  • ผู้ออกข้อสอบ PRE-PAT 7.1 ในโครงการ PRETCAS'60-65 (โครงการจัดสอบ PRE-TCAS ออนไลน์ทั่วประเทศ)
  • ครูพิเศษสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสให้แก่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนราชินี โรงเรียนราชินีบน โรงเรียนอัมพรไพศาล โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โรงเรียนราชวินิต บางเขน ฯลฯ
  • วิทยากรในหัวข้อ « Donner des cours particuliers : parcours professionnel et stratégies d'enseignement de français » ในรายวิชา 413 233 Teaching French As a Foreign Language ในปี 2562-2563 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
  • วิทยากรในหัวข้อแนะแนวสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแปล ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เป็นกรรมการสอบและผู้ตรวจข้อสอบวัดระดับทางภาษาฝรั่งเศสตามมาตรฐานยุโรป (DELF) ระดับ A1-A2 ในรอบมกราคม 2566

  รางวัล

  • ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขัน "Plume d'or 2016"และผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงอันดับ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • รางวัลเงินทุนวรรณกรรมอำพรรณ โอตระกูล ซาลส์ในฐานะนิสิตที่ได้คะแนนสูงสุดในวิชาแปลฝรั่งเศส-ไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  อื่นๆ

  • เจ้าของทวิตเตอร์ vocabaday ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 2,300,000 คนและ vocabdujour มีผู้ติดตามกว่า 197,000 คน

พี่นิค นนทสิทธิ์

 • จบการศึกษาปริญญาโทจากสถาบันรัฐศาสตร์บอร์โด (Sciences Po Bordeaux) เกียรตินิยม สาขาการเมืองและการต่างประเทศ
 • จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย Jean Moulin Lyon III สาขากฎหมายมหาชนและสาขารัฐศาสตร์
 • ประวัติการทำงานด้านภาษา
 • สอนภาษาไทยแก่ชาวฝรั่งเศส (ให้กับบริษัท C-Discount)
 • แปลสารคดี ไทย-ฝรั่งเศส ช่อง ARTE ของฝรั่งเศส
 • สอบ Delf-Dalf ผ่านมาแล้วทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น A1, A2, B1, B2, C1 และ C2 ซี่งเทียบเท่ากับระดับเจ้าของภาษา

Baptiste RENAULT

 • Baptiste Renault จบปริญญาโทสาขาการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย Artois และมีประสบการณ์สอนภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานครฯ

พี่เต๋า อริย์ธัช

  ประวัติการศึกษา

  • ศิลป์ฝรั่งเศสโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาฝรั่งเศส โทศิลปการละคร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • สอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส (Dalf) อยู่ในระดับ C1

  ประวัติการทำงาน

  • ล่ามภาษาฝรั่งเศสบริษัททัวร์ Les Collines Khao Yaï (2019-ปัจจุบัน)
  • นักเขียนบทความเกี่ยวกับฝรั่งเศสสำนัก Vocabdujour (2020-ปัจจุบัน)
  • อาจารย์วิชาภาษาฝรั่งเศส โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2021-ปัจจุบัน)
  • อาจารย์สอนวิชาภาษาฝรั่งเศสสำนัก Vocabdujour (2021-ปัจจุบัน)
  • วิทยากรบรรยายติวสอบความถนัดภาษาฝรั่งเศส Pat 7.1 ในโครงการ “วัยรุ่นมีของ ตอน On Tour 4 ภาค” (2021)
  • วิทยากรบรรยายวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ในกิจกรรม « La France et sa culture 2022 » โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (2022)
  • วิทยากรบรรยายวิชาภาษาฝรั่งเศส ในโครงการค่ายวิชาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย (2022)
  • วิทยากรบรรยายวิชาภาษาฝรั่งเศส ในโครงการอบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดความรู้ภาษาฝรั่งเศส A-Level โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ (2023)
  • ประสบการณ์สอนภาษาฝรั่งเศส 7 ปี